שירותים

חברת "אגוטי איכות סביבה" מציעה מגוון שירותים בתחום הייעוץ הסביבתי, הכוללים בין היתר כתיבת מסמכים סביבתיים כגון חוות דעת סביבתית (לתב"עות והיתרי בנייה), פרשה טכנית, תיק מפעל, סקר קרקע, בקשה לקבלת היתר פליטה וכו'.

מגוון לקוחות החברה הנו נרחב וכולל מפעלים, חברות יזמיות, רשויות מקומיות, קיבוצים, אנשיים פרטיים, חקלאיים ועוד.
שירותי החברה כוללים ייעוץ סביבתי לפרויקטים מתוכננים, פרויקטים קיימים, מפעלים ואתרי תשתית וכן יעוץ לגיבוש מדיניות סביבתית בהיבט הרחב יותר במגזר הציבורי והפרטי.
עבור פרויקטים חדשים, כוללים שירותי החברה בעיקר את השירותים הבאים:

  1. בחינת השפעתם הסביבתית של הפרויקטים, לצורך הצגתם של אלו לרשויות, כחלק מתהליך אישורם של הפרויקטים במסגרת התהליך התכנוני המקובל.
  2. ייעוץ סביבתי ליזמי הפרוייקט, מנהלי הפרוייקט, מתכנני הפרויקט וליועצים המקצועיים הנוספים. ייעוץ זה כולל את גיבושם של עקרונות תכנון סביבתיים, אשר מומלץ להטמיעם עוד בשלבי התכנון הראשוניים. באמצעות שילוב זה של עקרונות סביבתיים עוד בשלב התכנון הראשוני, ניתן לחסוך עלויות רבות בהמשך, לצד מניעת סחבת ועיכובים באישורו של הפרויקט בגופי התכנון השונים.
  3. ליווי הפרויקט בשלבי הביצוע השונים.

חלקם של שירותי החברה, כרוך בהכנתם של מסמכים ודו"חות מקובלים כגון חוות דעת סביבתית, סקרי קרקע, פרשות טכניות, סקרי אסבסט ועוד.

עבור פרויקטים קיימים, מפעלים ומתקני תשתית כוללים שירותי החברה בעיקר את בחינת השפעותיה הסביבתיות של  הפעילות המבוצעת במקום והמלצה על נהלים תפעוליים ו/או התקנת אמצעים הנדרשים על מנת לצמצם את האחרונה לרמה קבילה. במסגרת שירותים אלו עוסקת החברה בכתיבתם של מסמכים ודו"חות מקובלים כגון פרשות טכניות, תיקי מפעל וסקרי סיכונים. עם זאת, שירותי החברה אינם מוגבלים למסגרת זו המוגדרת בחוקים ובתקנות, אלא מתפרסים על טווח נרחב של נושאים סביבתיים אשר דורשים טיפול כגון אפיון מתקני טיפול, תכניות ניטור וכו', לצד כמובן ליווי הלקוח  בכלל הפעילות הסביבתית המבוצעת.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il