סקרי קרקע

בשנים האחרונות, הולכת וגוברת המודעות לבעיות של זיהום קרקע על ידי דלקים, שמנים, מתכות כבדות ומזהמים נוספים. בקרקע בה מבוצעת בהווה או בוצעה בעבר פעילות אשר כללה שימוש בחומרים מזהמי קרקע קיים פוטנציאל רב לזיהום. באתרים אלו, החשודים כאתרים מזוהמים, נהוג לבצע סקר היסטורי על מנת להעריך את הסבירות לקיומו של זיהום קרקע בחלקים מהאתר, או בכולו. סקר היסטורי זה מבוצע בהתאם הנחיות המשרד להגנת הסביבה ולפרוטוקול ASTM— וכולל:

  1.  בדיקה מעמיקה של מסמכים היסטוריים (תיקי בניין, נסחי טאבו ועוד).
  2. ראיונות עם בעלי הקרקע בעבר ובהווה, שכנים לשטח האתר, אנשי הקשר הרלוונטיים (מחלקות הנדסה, רישוי עסקים איכות סביבה ועוד) בעירייה/ רשות מקומית/ אזורית ובמשרד להגנת הסביבה.
  3. סיורים בשטח האתר.
  4. לימוד הפעילות אשר בוצעה בעבר באתר ובסמוך לו והערכת פוטנציאל זיהום הקרקע במקומות שונים בשטח האתר כנגזרת מכך.
  5. במידה וקיים פוטנציאל לקיומו של זיהום קרקע באתר, קביעת בדיקות הקרקע אותם נדרש לבצע באתר, על מנת לאמוד בפועל את מידת הזיהום.

הסקר ההיסטורי, מוגש לרשויות לצורך בדיקה ואישור. לאחר קבלת אישור הרשויות לסקר ההיסטורי ובמידת הנדרש, לתכנית הבדיקות, מבוצעות הבדיקות בפועל (באם אלו אכן נדרשות בהתאם לשימוש ההיסטורי באתר), כאשר בהתאם לתוצאותיהן נקבע האם קיים זיהום קרקע המחייב טיפול. לעיתים קרובות (בעיקר באתרים גדולים) מהווה סקר זה, תהליך סריקה ראשוני, כאשר בהתאם לתוצאותיו, מגובשת תוכנית בדיקות משלימה המבוצעת עקב לצד אגודל עם תכנית לטיפול/ פינוי הקרקע עד להשלמת סילוקו של זיהום הקרקע.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il