שירותי אחראי איכות סביבה

בשנים האחרונות, הולך וגובר העיסוק בנושאי איכות הסביבה בכלל ובתעשייה בפרט. תחום זה, כולל מספר מרכיבים רבים כגון ניהול מעקב אחר פליטות (מזהמי אוויר, שפכים), נקיטת צעדים לצמצומן, מניעת זיהום קרקע, אחסון נכון של חומרים מסוכנים ועוד. הטיפול בנושאים אלו, גוזל זמן רב ומצריך בחלקו ידע מקצועי אשר אינו נמצא ברשות מפעלים רבים. כמענה לצורך זה, מציעה "אגוטי איכות סביבה" שירותי אחראי איכות סביבה חיצוני. שירות זה כולל טיפול בכלל הנושאים הסביבתיים אשר מצריכים טיפול שוטף ובכך מוריד את נטל העיסוק בנושאים אלו מצוות המפעל. בין הפעולות השונות הנכללות בשירות ניתן לציין:

  1. ביצוע ביקורות שגרתיות אחר נושאי איכות הסביבה במפעל תוך כדי תיעוד שיטתי ומעקב אחר בעיות הדורשות טיפול
  2. גיבוש תכנית ניטור (אוויר, שפכים), טיפול בביצוע הדגימות על ידי דוגמים ומעבדות מוסמכים, כתיבת דו"חות מסכמים והעברתם לרשויות.
  3. הבטחת טיפול נאות בחומרים מסוכנים במפעל כגון אחסנה, שילוט והיערכות לחרום.
  4. מעקב, תיעוד וניהול הפסולת המסוכנת במפעל.
  5. מעקב אחר עמידת המפעל בחוקים ותקנות.
  6. הדרכת עובדים וכתיבת נהלי עבודה.

התשלום עבור השירות יכול להתבצע הן כתשלום חודשי קבוע והן על פי שעות העבודה המושקעות בפועל, כאשר בהתאם להעדפות המפעל, גודלו ומאפייניו, "נתפרת" חבילת השירות המיטבית לו.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il